Hieronymusdagen 2018

Talt sprog i oversættelse

30. september 2018, kl. 10:30 – 18:30 på Københavns Universitet, Søndre Campus.

Søndag d. 30 september blev Hieronymusdagen, den internationale oversætterdag, fejret med en konference i København. Temaet for årets fejring af oversættelse og oversættere var det talte sprog: Litterære oversættere, tolke, translatører, kommunikationsfolk, tekstere, forskere og studerende samledes om at undersøge det talte sprogs mange udfordringer og særkender og for selv at prøve kræfter med oversættelse af talesprog.

Ligesom de foregående fire år foregik fejringen på Københavns Universitets Søndre Campus (det tidligere KUA), og i løbet af dagen var der bl.a. minutmøde, workshop, ressourcemesse, bogsalg og oplæg ved fagets praktikere. Andre steder i Europa blev dagen fejret med lignende arrangementer: Den europæiske oversætterorganisation CEATL har samlet en liste over arrangementerne her.

Årets program for konferencen i København

10:30-11.00 Kaffe og croissanter
11:15-11:30 Velkomst
11:30-12:00 Minutmøde: Mød andre oversættelsesinteresserede.
12:00-13:00 Oplæg: Særtræk ved det talte sprog og fingeret mundtlighed
13:00-14:15 Workshop
14:15-15:30 Frokost og ressourcemesse med bogsalg
15:30-17:00 Oplæg ved praktikere
17:00-18:30 Drinks og snacks

Oplæg og workshop

Talesprogets grammatik

Erling Strudsholm (lektor, ph.d. i Italiensk Sprog ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU)

Tale er sølv, men hvad med skriften på væggen?

Michael Ejstrup (sprogforsker, redaktionssekretær for Folketingstidende, m.m)


Ressourcemesse

Jens Johansen (oversætter, Europa-Kommissionen)

Tommi Bernitz (terminolog, EU's termdatabase IATE)

Jette Hedegaard Kristoffersen (Ordbog over Dansk Tegnsprog)

Mads Jonathan Pedersen (Ordbog over Dansk Tegnsprog)

Kirsten Marie Øveraas (oversætter, forfatter)

Jørgen Christian Wind Nielsen (Forbundet Kommunikation og Sprog)

Lise Bostrup (Den Danske Sprogkreds)


Oplæg ved praktikere

Thomas Harder (litterær oversætter og konferencetolk)

Marcel Lysgaard Lech (lektor ved Klassiske studier på Syddansk Universitet)

Mette Skodborg (selvstændig konferencetolk og oversætter på Politiken)

Riinette Askgaard (tegnsprogstolk, FTT)

Kenneth Thordahl (komponist, tekstforfatter, oversætter)

Hieronymusdagen 2018 blev arrangeret i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog. Arrangementet blev støttet af Statens Kunstfond, Autorkontoen, DOF, FBO og Forbundet Kommunikation og Sprog.Billeder fra årets konference

Plakat - Hieronymusdagen 2018

Arrangørgruppen byder velkommen. Fra venstre mod højre: Alexandra Emborg, Juliane Wammen, Birthe Lundsgaard, Siri Rønne Christiansen, Amalie Foss, Jørgen Christian Wind Nielsen. På talerstolen, Hanne Jansen.

Under minutmødet blev der snakket om talemåder og faste udtryk.

Erling Strudsholm
Ph.D og lektor i Italiensk Sprog, Erling Strudsholm, fortalte om talesprogets grammatik.

Sprogforsker Michael Ejstrup fortalte blandt andet, at mange af verdens kulturer ikke har skriftsprog.

Efter Strudsholm og Ejstrups indlæg gik workshoppen i gang.

Workshopopgaverne diskuteres.

Frokostmenuen
Den lækre frokostbuffet var leveret af Stefan Svane.

Frokost
Under frokosten var der også ressourcemesse.

Ressourcemesse
Jens Johansen fra EU Kommissionen fortæller.

Ressourcemesse
EU's termdatabase, IATE, var også repræsenteret på årets ressourcemesse.

Thomas Harder og Marcel Lysgaard Lech
Blandt eftermiddagens oplægsholdere var Marcel Lysgaard Lech og Thomas Harder.

Mette Skodborg
Mette Skodborg fortæller om sit arbejde som konferencetolk.

Riinette Askgaard
Oplæg ved Riinette Askgaard, tegnsprogstolk.

Kenneth Thordal
Kenneth Thordal fortalte og sang om sin oversættelse af musicalen The Book of Mormon.