Hieronymus

Hieronymusdagen 2020: Oversættelse og politik

Oversættelse og politik er den internationale kommunikations tro følgesvende, og hastigheden af nutidens nyhedsstrømme understreger behovet  for gode, professionelle og ansvarsbevidste  sprogformidlere. På Hieronymusdagen 2020 vil vi rette særlig opmærksomhed mod de etiske og praktiske udfordringer, der er forbundet med oversættelse i en politisk kontekst.

Vi vil sætte fokus på formidling af internationale nyheder, der i Danmark primært foregår via engelske nyhedsmedier, og vi vil beskæftige os med det forhold, at over halvdelen af oversat litteratur i Danmark bliver oversat fra engelsk. Vi ønsker også at belyse betydningen af, at muligheden for ordentlig oversættelse (eller oversættelse overhovedet) inden for centrale områder som rets- og sundhedssystemet bliver stadig mindre?

Hvad gør dette ved vores syn på den globale verden? Hvad med de andre verdensbilleder og vinklinger der formidles i russisk-, arabisk- og kinesisksprogede medier, eller i de forskellige borgermedier, der verden over forsøger at give stemme til befolkningsgrupper, hvis virkelighed ikke er repræsenteret i de store internationale medier? Hvordan forholder medierne sig til skævvridningen i nyhedsstrømmen?

Oversættelse indeholder i sig selv en politisk dimension: Sprogpolitiske, kulturpolitiske, kønspolitiske, nationalpolitiske dagsordener bestemmer, hvad der bliver oversat, for hvem der bliver oversat, og hvordan der bliver oversat. Det gælder nyhedsformidling, tv-serier, skønlitteratur, kommunikation i det offentlige, og resultatet af den sproglige (og tematiske) kuratering kan spænde fra lettere redigering til egentlig censur, fra velment politisk korrekthed til decideret informationssvigt. Hvad kan forlæggerne gøre for at sikre kulturel mangfoldighed i deres udgivelser? Har oversætteren en mulighed, eller måske ligefrem et ansvar, for at råde bod på den sproglige og kulturelle ubalance?

Pga. corona-situationen er vi nødsaget til at ændre vores sædvanlige koncept, så dagen bliver i år afholdt som en online salon. Vi vil savne den tætte kontakt til publikum, men via live streaming vil vi forhåbentlig kunne nå længere ud, end vi plejer. Vi arbejder på at præsentere tre samtaler, med deltagelse af blandt andre Per Øhrgaard (dr. phil. i tysk, oversætter og formand for Dansk PEN), Karen Skovgaard-Petersen (direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) og Morten Sodemann (læge ved Indvandrermedicinsk Klinik i Odense).

På digitalt gensyn den 30. september 2020 kl. 14 til 18! (link følger)

Hieronymusdagen 2020 arrangeres i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog. Konferencen bliver støttet af Statens Kunstfond, Forbundet Kommunikation og Sprog, Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Subline, Engerom på Københavns Universitet og Dansk Journalistforbund.