Hieronymusdagen 2019

Kvinder i oversættelse

Vi er i fuld gang med forberedelserne til den internationale oversætterdag den 30. september 2019, i år under overskriften ”Kvinder i oversættelse”.

I 2017 nyoversatte Emily Wilson Homers Odysseen til engelsk. Der var ikke kun tale om en opdatering til en mere nutidig sprogdragt, men også en reevaluering af kønsroller og magtrelationer i teksten. Odysseen er siden 1615 blevet oversat til engelsk over 60 gange, men aldrig før af en kvindelig oversætter. Inspireret af de mange kommentarer udløst af at værket for første gang er blevet oversat (og dermed læst og fortolket) fra et kvindeligt perspektiv, vil vi se nærmere på relationen mellem oversætterens køn og tekstens indhold.

Oversættelse indebærer altid fortolkning – der findes ikke en ”sand” oversættelse i absolut forstand, og oversætteren (eller tolken) vil altid i en eller anden grad sætte sit præg på oversættelsen. I tilfældet med køn er der tydelige kulturelle markører både i og uden for teksten/sproget, som accentuerer dette forhold. Hvad betyder det for eksempel for den nye tekst, når mænd oversætter kvindelige forfattere eller når kvinder tolker for mænd?

Til Hieronymusdagen 2019 vil vi drøfte de mange facetter af køn i oversættelse, ikke bare inden for litteraturen, men også inden for bl.a. tekstning og tolkning. I den mere pragmatiske afdeling spørger vi derudover, hvilken rolle køn, alder og etnicitet m.m. spiller på markedet for oversættelse: Hvilken betydning har det fx for tildelingen af opgaver, om der er overensstemmelse mellem forfatterens og oversætterens identitet? Og hvem får priser, anerkendelse og taletid inden for oversættelse?

Hieronymusdagen 2019 falder på en mandag og vil finde sted fra kl. 14 til 20. Arrangementet afholdes på Københavns Universitet Søndre Campus (ved metrostationen Islands Brygge). Hvis du ønsker at deltage i årets arrangement, kan du tilmelde dig en påmindelsesmail via dette link. Tilmelding åbner den 1. september 2019 kl. 09.00. Mere information om programmet følger. Vi gør opmærksom på, at der vil blive taget billeder til arrangementet.


Hieronymusdagen 2019 arrangeres i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog.

Hieronymusdagen 2019 er støttet af Forbundet Kommunikation og Sprog, Dansk Oversætterforbund, Autorkontoen og Subline.