Hieronymus

Hieronymusdagen
den 30. september

På Hieronymusdagen 2020 satte vi fokus på emnet "Oversættelse og politik". Dagen bestod af tre samtaler under overskrifterne "Oversættelse og politik i medier" og "Litterær oversættelse som kulturpolitik", samt "Sprogpolitiske barrierer og kanaler for kommunikation", som blev afholdt på engelsk (med titlen "Language policies: Communication channels and barriers").

Pga. corona-situationen var vi nødsaget til at ændre vores sædvanlige koncept. Dagen blev således afholdt som en online salon, dog med et mindre publikum til stede ved optagelsen. Forhåbningen var, at vi på trods af omstændighederne alligevel kunne nå længere ud end sædvanligt, og vi nåede da også op på 140 seere, der fulgte med online.

Vi takker for opbakningen og er spændte på, hvad næste år vil byde på!

Med venlig hilsen
Hieronymuskomitéen

Herunder kan du læse nogle af de tanker og spørgsmål, der motiverede årets valg af emne:

"Oversættelse og politik er den internationale kommunikations tro følgesvende, og hastigheden af nutidens nyhedsstrømme understreger behovet  for gode, professionelle og ansvarsbevidste  sprogformidlere. På Hieronymusdagen 2020 vil vi rette særlig opmærksomhed mod de etiske og praktiske udfordringer, der er forbundet med oversættelse i en politisk kontekst.

Vi vil sætte fokus på formidling af internationale nyheder, der i Danmark primært foregår via engelske nyhedsmedier, og vi vil beskæftige os med det forhold, at over halvdelen af oversat litteratur i Danmark bliver oversat fra engelsk. Vi ønsker også at belyse betydningen af, at muligheden for ordentlig oversættelse (eller oversættelse overhovedet) inden for centrale områder som rets- og sundhedssystemet bliver stadig mindre.

Hvad gør dette ved vores syn på den globale verden? Hvad med de andre verdensbilleder og vinklinger der formidles i russisk-, arabisk- og kinesisksprogede medier, eller i de forskellige borgermedier, der verden over forsøger at give stemme til befolkningsgrupper, hvis virkelighed ikke er repræsenteret i de store internationale medier? Hvordan forholder medierne sig til skævvridningen i nyhedsstrømmen?

Oversættelse indeholder i sig selv en politisk dimension: Sprogpolitiske, kulturpolitiske, kønspolitiske, nationalpolitiske dagsordener bestemmer, hvad der bliver oversat, for hvem der bliver oversat, og hvordan der bliver oversat. Det gælder nyhedsformidling, tv-serier, skønlitteratur, kommunikation i det offentlige, og resultatet af den sproglige (og tematiske) kuratering kan spænde fra lettere redigering til egentlig censur, fra velment politisk korrekthed til decideret informationssvigt. Hvad kan forlæggerne gøre for at sikre kulturel mangfoldighed i deres udgivelser? Har oversætteren en mulighed, eller måske ligefrem et ansvar, for at råde bod på den sproglige og kulturelle ubalance?"

Hieronymusdagen 2020 blev arrangeret i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog. Konferencen blev støttet af Statens Kunstfond, Forbundet Kommunikation og Sprog, Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Subline, Engerom på Københavns Universitet og Dansk Journalistforbund.