Hieronymusdagen – Københavns Universitet

Hieronymusdagen 2018

Talt sprog i oversættelse

Vi er nu i fuld gang med planlægningen af dette års Hieronymusdag med temaet Talt sprog i oversættelse.

På årets internationale oversætterdag den 30. september vil vi se nærmere på det talte sprogs mange nuancer og de særlige udfordringer, der møder oversættere, tekstere og tolke, når det skal oversættes.

Talt sprog findes overalt i oversætterens verden: i dramaoversættelse, tekstning og dubbing, i oversættelse af tegneserier, dialogpassager i skønlitteratur, interviews i journalistiske tekster og selvfølgelig i tolkning – for slet ikke at tale om den særlige type oversættelse mellem talt sprog og tegnsprog i døvetolkning.

Hvordan får en konferencetolk alle nuancer med, når indtil flere aktørers talestrøm skal formidles hurtigt og uden at forhindre muligheden for en reel samtale? Hvor meget må en tekster af en tv-serie fuld af hurtigtløbende dialog ofre for en læselig undertekst? Hvordan løser den litterære oversætter opgaven med at få replikkerne i et Shakespeare-stykke til at falde præcist, lyttevenligt og med respekt for forlægget? Hvordan tager tekstere og tegneserieoversættere højde for samspillet mellem talt sprog og billeder? Hvad stiller man op med svært oversættelige elementer som dialekt, sociolekt og slang, der i særlig grad præger talt sprog, og som ofte er afgørende i personkarakteristikken? I hvor høj grad redigerer tegnsprogstolken i det talte sprogs ”mærkværdigheder”?

Disse spørgsmål og mange flere vil vi gennem workshops og oplæg diskutere på årets Hieronymusdag, som traditionen tro samler både dem, der hver dag arbejder med at formidle på tværs af sproglige og kulturelle barrierer, og dem, der ligesom os mener, at oversættelse – i alle sine forskellige udformninger – spiller en central og uundværlig rolle i vores kultur og samfund.

Hieronymusdagen 2018 falder på en søndag og er et dagsarrangement, der starter kl. 10:30.

Foreløbigt program:

10:30-11:00 Kaffe og croissanter

11:15-11:30 Velkomst

11:30-12:00 Minutmøde

12:00-13:00 Oplæg om særtræk ved det talte sprog og fingeret mundtlighed

13:00-14:00 Workshop

14:00-15:30 Frokost & messe med bogsalg

15:30-17:00 Oplæg ved praktikere

17:00-18:30 Drinks og snacks

Deltagelse ved Hieronymusdagen er gratis, men tilmelding er påkrævet. Vi åbner for online tilmelding den 1. september 2018. Hvis du er interesseret i dette års Hieronymusdag, kan du skrive dig på vores mailingliste.

I forbindelse med frokost & messe er der mulighed for at præsentere og sælge aktuelle, relevante oversættelsesressourcer, dvs. bøger, it-programmer eller andet. Der er naturligvis begrænset plads. Ønsker du at gøre brug af muligheden, skal du henvende sig til arrangørerne senest 5. september på følgende mail, ligesom du selv skal være tilmeldt Hieronymusdagen 2018.  

Hieronymusdagen 2018 er arrangeret i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog. Arrangementet støttes af Statens Kunstfond, Autorkontoen, DOF, FBO og Forbundet Kommunikation og Sprog.