Hieronymusdagen 2014

Bæredygtig oversættelse – Kvalitet i oversættelsen

30. september 2014, kl. 13 - 22 
på Københavns Universitet Amager

Den internationale oversætterdag 2014 blev fejret med manér d. 30. September 2014 på Københavns Universitet.

Temaet for oversætternes dag 2014 var Bæredygtig oversættelse - Kvalitet i oversættelsen. I løbet af dagens to seminarer og aftenens paneldiskussion diskuterede litterære oversættere, tekstere, fagoversættere, oversættelsesvirksomheder, forlæggere, redaktører, forskere, anmeldere, undervisere, studerende samt alment oversættelsesinteresserede hvordan man definerer og sikrer kvalitet i oversættelse i lyset af de udfordringer branchen står overfor (den teknologiske udvikling, ændringer inden for bogmarkedet, fremmedsprogenes trange kår i uddannelsessystemet blandt meget andet).

Der var stor opbakning til dagen, og mere end 170 mennesker troppede således op for i fællesskab at sætte fokus på oversættelse som fag.

Programmet for Hieronymusdagen 2014 var som følger:

Eftermiddagsworkshop  -  13.00-16.30

13.00-13.15 Velkomst & kaffe
13.15-14.45 Om maskinoversættelse og post-editing – og konsekvenser for kvalitet i oversættelse
Moderator Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet for Kommunikation og Sprog
Oplægsholdere: Thomas Gregersen om maskinoversættelse i tekstning; Sidsel Øby fra SDL, højteknologisk oversættelses- og lokaliseringsvirksomhed; Anders Søgaard om maskinoversættelse og litterær oversættelse; Annette Lindegaard fra Oversættelsescentret, KUA, oversætter og forfatter
14.45-15.00 Kaffepause
15.00-16.30 Om kvalitetssikring i redigeringsfasen og via anmeldelser
Moderator Juliane Wammen, Dansk Oversætterforbund
Oplægsholdere: Aino Roscher, litterær oversætter og tekster; Jo Hermann, tekstredaktør, korrekturlæser og forfatter; Miriam Vestergaard Kobbersmed, ph.d.-stipendiat AU, om oversættelseskritik; Nils Bjervig, Bjervigs Bureau, redaktør

Aftenpaneldebat - 17.00-20.00

Moderator Morten Visby, formand for Dansk Oversætterforbund
Panel:
Forlagsdirektør Claus Clausen
Oversætter og redaktør Sara Koch
Tekster Amalie Foss
Tolk og translatør Carina Graversen
Tekstningsforsker Henrik Gottlieb
Litteraturanmelder, forsker og oversætter Erik Skyum Nielsen
Bende Bjerring fra oversættelses- og lokaliseringsvirksomheden Lionbridge Denmark A/S
Forsker i sprogpolitik Lisbeth Verstraete-Hansen

Fokus var på bl.a. følgende spørgsmål omkring Bæredygtig oversættelse og kvalitet i oversættelsen:

  • Hvilke krav stiller vi til oversættelsesproduktet, og skal vi evt. arbejde med forskellige kriterier alt efter genre, medie og funktion?
  • Hvordan uddanner vi kompetente og kreative oversættere?
  • Hvordan sikrer vi rimelige arbejdsvilkår for oversætterne, så de er i stand til at levere gode oversættelser?
  • Hvordan styrker vi kommunikationen mellem de forskellige aktører, så vi i fællesskab kan sikre kvaliteten i oversættelse?

Buffet og ’mingling’  -  20.15-22.15

Hieronymusdagen 2014 var arrangeret i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog, og støttes af Statens Kunstfond, Autorkontoen, DOF, FBO, Forbundet Kommunikation og Sprog og Subline.

Billeder fra dagen

Plakat - Den internationale oversætterdag - hieronymusdagen 2014

Folk begynder så småt at ankomme og at tage plads.

Jørgen Christian Wind Nielsen præsenterer udtalelsen fra Hieronymusdagen.

Jørgen Christian Wind Nielsen som moderator under den første debat.

Thomas Gregersen holder oplæg om maskinoversættelse.

Thomas Gregersen besvarer spørgsmål fra salen.

Tilhørerne lytter interesseret.

Juliane Wammen er moderator under eftermiddagens anden debat.

Morten Visby byder velkommen til aftenens paneldebat i det store auditorium.

Morten Visby præsenterer aftenens paneldeltagere.

Claus Clausen besvarer spørgsmål fra salen.

Tilhørerne fylder godt op i salen under aftenens paneldebat.