Hieronymusdagen 2015

Oversættelse skaber værdi

30. september 2015, kl. 13 - 22 
på Københavns Universitet Amager

Traditionen tro blev den internationale oversætterdag igen fejret i 2015 med en større konference afholdt på Københavns Universitet.

Temaet for oversætternes dag 2015 var Oversættelse skaber værdi. Dagen bød på mange spændende tiltag, og oversættere og oversætterinteresserede mødte hinanden på kryds og tværs. På programmet var et minutmøde, en workshop med praktisk oversættelse, en messe med oversætterboder, en større paneldebat og til sidst dejlig mad ved den afsluttende buffet.

Konferencen var velbesøgt, og mere end 160 mennesker mødte således op for sammen at debattere oversættelse. 

Programmet for Hieronymusdagen 2015 var som følger:

13:00-13:15

Velkomst

13:15-13:45

Minutmøde: Mød andre oversættelsesinteresserede konferencedeltagere

13:45-14:00

Pause

14:00-15:45

Workshop: Praktisk oversættelse af forskellige teksttyper

15:45-16:15

Korte oplæg: Ophavsret og Oversættelse som redskab ved konfliktløsning

16:15-17:30

Messe: Prøv en tolk, forskning i oversættelse, ophavsret, branchebod, m.m.

17:30-19:30

Paneldebat: Hvordan skaber oversættelse værdi?

19:30-22:00

Buffet og ’mingling’

 

Workshop

Praktisk oversættelse af forskellige teksttyper
Introduktion: Juliane Wammen, Cand.mag., næstformand i Dansk Oversætterforbund (DOF)
Workshopledere:
Jo Hermann, Forfatter og tekstredaktør
Hanne Vedel Sterndorf, Cand.ling.merc. og formand for Translatørforeningen

Korte oplæg

Ophavsret ogOversættelse som redskab i konfliktløsning
Introduktion: Jørgen Christian Wind Nielsen, Konsulent, Forbundet Kommunikation og Sprog
Ophavsret:
Morten Visby, Oversætter og formand for Dansk Oversætterforbund (DOF)
Oversættelse som redskab i konflikløsning:
Adam Murad, Sprogofficer i Hæren og cand.mag. i Arabisk
Chadi Al-sokhon, Sprog- og Kommunikationskonsulent og tolk for Frontex

Paneldebat

Hvordan skaber oversættelse værdi?
Moderator: Thomas Harder, Litterær oversætter, konferencetolk og forfatter
Panelet:
Jakob Levinsen, Oversætter, forfatter og medlem af Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Litteratur
Carina Graversen, Translatør og tolk i italiensk
Steen Bille Jørgensen, Lektor i Fransk Litteratur og leder af forskningsprogram for Modernitet og Kulturtransfer ved Århus Universitet
Lisbeth Kjeldgaard Almsten, Projektleder og central sprogkoordinator hos Crisplant a/s, en del af BEUMER Group.
Kirsten Marie Øveraas, Cand.mag. i Engelsk, billedmedieoversætter, samt forfatter til bogen "Ti Faldgruber – oversættelse for ikke-oversættere".

Hieronymusdagen 2015  var arrangeret i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog, og støttes af Statens Kunstfond, Autorkontoen, DOF, FBO, Forbundet Kommunikation og Sprog og Subline.

Billeder fra dagen

Plakat - Den Internationale Oversætterdag - Hieronymusdagen 2015

Hanne Jansen byder velkommen til Hieronymusdagen 2015

Arrangørgruppen præsenteres, og selv de mindste er interesserede i oversættelse.

Amalie Foss og Alessandra Digsmed-Wrem præsenterer deltagerne for "minutmødet".

Deltagerne mingler under "minutmødet".

Hanne Vedel Sterndorf og Jo Hermann præsenterer workshoppens opgave omandlende skønlitterær oversættelse og oversættelse af en fagtekst.Der arbejdes koncentreret med oversættelserne.

Birthe Lundsgaard vogter over indgangen og holder styr på de mange deltageres navneskilte. Hanne Jansen kommer med friske kaffeforsyninger.

Hanne Vedel Sterndorf og Jo Hermann har hver fået overrakt en lille erkendtlighed.

Morten Visby holder oplæg om ophavsret.

SDL fortæller deltagerne om maskinoversættelse på messen.

Chadi Al-sokhon og Adam Murad svarer på spørgsmål om tolkning.

I brancheboden kunne deltagerne møde forskellige forbund inden for oversættelsesbranchen.

Mette Holm demonstrerer, hvordan tekstning til tv og film typisk foregår.

Mette Holms tekstningsprogram på det store lærred.

Aftenens paneldeltagere debatterer, hvordan oversættelse skaber værdi.

Konferencens deltagere ved aftenens paneldebat.