Hieronymusdagen 2019

Kvinder i oversættelse

Mandag den 30. september 2019, kl. 14:00 – 20:00.
Københavns Universitet, Søndre Campus.

På Hieronymusdagen 2019 så vi nærmere på relationen mellem oversætteres køn og teksters indhold. Temaet var inspireret af, at Emily Wilson i 2017 nyoversatte Homers Odysseen til engelsk, hvorved værket for første gang er blevet oversat (og dermed læst og fortolket) fra et kvindeligt perspektiv. Der var ikke kun tale om en opdatering til en mere nutidig sprogdragt, men også en reevaluering af kønsroller og magtrelationer i teksten. Odysseen er siden 1615 blevet oversat til engelsk over 60 gange, men aldrig før af en kvindelig oversætter.

I løbet af dagen drøftede vi de mange facetter af køn i oversættelse. I den mere pragmatiske afdeling spurgte vi, hvilken rolle køn, alder og etnicitet m.m. spiller på markedet for oversættelse: Hvilken betydning har det fx for tildelingen af opgaver, om der er overensstemmelse mellem forfatterens og oversætterens identitet? Og hvem får priser, anerkendelse og taletid inden for oversættelse?

Den 30. september fejres oversættelse internationalt. Her finder du CEATLs liste over andre arrangementer, der løb af stablen samme dag. Årets program for dagen i København var følgende:

14:00-14:15  

VELKOMST

Introduktion v. Hanne Jansen (lektor i italiensk, KU, oversætter)

14:15-16:15

OVERSÆTTELSE OG KØNSIDENTITET

14.15-14.40
Anita Frank Goth (cand.mag., oversætter, kønsekspert, journalist og redaktør (tidl. på KVINFO))
Oversættelser set gennem kønsbrillen'

14.40-15.05
Uwe Kjær
Nissen (lektor, Spanske og spanskamerikanske studier, SDU)
Spiller oversætterens køn en rolle ifm. oversættelse? En undersøgelse af tekster og paratekster af oversatte romaner, bl.a. Bridget Jones's Diary.

15.05-15.15

PAUSE

15.15-15.35
Liv Nimand Duvå
(forfatter og oversætter)
Oversættelse som reproduktivt arbejde - om omsorg og ansvar i mødet med den andens krop

15.35-15.45
Spørgsmål og introduktion til workshop v. Jørgen Christian Wind Nielsen (Kommunikation & Sprog)

15.45-16.15
Workshop:
Gruppevis diskussion af særlige aspekter af køn i oversættelsespraksis

16:15-16:30

PAUSE

16:30-16:45

Opsamling

16:45-18:10

KØN I KLASSIKEROVERSÆTTELSE

16.45-16.50
Introduktion v. Juliane Wammen (oversætter og medlem af Statens Kunstfond)
Emily Wilsons oversættelse af Odyséen

16.50-17.10
Kristin Fridtun
(forfatter, Norge)
Den gode kvinna eller den søte jenta? Om kvinneframstillinga i Håvamål-omsetjingar

17.10-17.25
Kim Lembek
(oversætter)
Fra passivt objekt til aktivt subjekt - kvindefiguren Un i Njals Saga

17.25-17.40
Annette Lassen (lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU)
Sagaoversættelser - mellem tradition og fornyelse

17.40-17.55
Gitte Buch-Hansen
(lektor, Afd. for Bibelsk Eksegese, KU)
Mellem mandligt og kvindeligt. Identitetspolitik & bibeloversættelser

17.55-18.10
Kommentarer og spørgsmål

18:10-18:20

PAUSE

18:20-19:00

BRANCHEN FØR OG NU

18.20-18.35
Morten Visby
(oversætter og tidl. formand for Dansk Oversætterforbund)
Træk af kommapigens historie

18.35-18.45
Amalie Foss
(formand, FBO)
Køn i tekstningsbranchen

18.45-19.00
Kommentarer og afsluttende spørgsmål

19:00-20:00

BUFFET OG BAR


Hieronymusdagen 2019 blev arrangeret i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog. Konferencen blev støttet af Forbundet Kommunikation og Sprog, Dansk Oversætterforbund, Autorkontoen og Subline, Dansk Journalistforbund og Statens Kunstfond.

SE BILLEDER FRA DAGEN HÉR